Chính sách Quyền riêng tư

Celton Manx Limited được Cấp phép và Quản lý ở Đảo Man. Các dịch vụ của nó được cung cấp cho người chơi thông qua tên miền www.sbobet.com.
Nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép: Công ty Celton Manx Ltd, Công ty cổ phần Isle of Man Inc 121580C.
Văn phòng đăng ký: Celton House, Công viên kinh doanh Isle of Man, Douglas, Đảo Man, IM2 2QZ, Đảo Anh
Cờ bạc Trực tuyến được quy định tại Đảo Man bởi Chính phủ Đảo Man theo Luật Quy định về Cờ bạc Trực tuyến (OGRA) năm 2001.
Celton Manx Ltd đã được cấp giấy phép OGRA vào ngày 1 tháng 8 năm 2008 và được quy định tại Đảo Man, Đảo Anh. Luật của Đảo Man cấm những người dưới 18 tuổi đăng ký hoặc tham gia cờ bạc trực tuyến. Luật của Đảo Man làm cho các khoản nợ cờ bạc trực tuyến có hiệu lực thi hành theo luật pháp.
CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
Các điều khoản và điều kiện này áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ Cược Internet, bao gồm tất cả các hình thức sản phẩm và dịch vụ đánh cuộc trò chơi tương tác, có tại www.sbobet.com (“Website”) và qua WAP được cung cấp Thông qua liên kết WAP (“Trang web WAP”) do Celton Manx Limited cung cấp (“Dịch vụ Cược Internet”) và mối quan hệ của Khách hàng với Celton Manx Limited (“Nhà khai thác”). Khách hàng nên đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này vì chúng ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của họ theo luật pháp. Nhà khai thác được cấp phép và điều chỉnh bởi Ủy ban Giám sát cờ bạc của Chính phủ Đảo Man. Các khoản nợ cờ bạc trực tuyến phát sinh thông qua một nhà điều hành được cấp phép và quy định tại Đảo Man có hiệu lực thi hành theo luật pháp. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, họ không nên đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ Đặt cược qua Internet. Nếu Khách hàng có câu hỏi về các điều khoản và điều kiện này, họ nên liên hệ với support@sbobet.com.

1 ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY
Dịch vụ Cược Internet được cung cấp cho Khách hàng vì mục đích sử dụng phi thương mại cá nhân của họ theo các điều khoản và điều kiện này. Bằng cách đăng ký vào Website và / hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ Cược Internet, Khách hàng đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện này. Nếu có bất kỳ sự không thống nhất giữa các điều khoản và điều kiện này và bất kỳ tài liệu nào được kết hợp bằng tham khảo, các điều khoản và điều kiện này sẽ được áp dụng.
2 S AMA ĐỔI ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY
2.1 Nhà khai thác có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này (bao gồm sửa lỗi hoặc những sai lầm được phát hiện trên Dịch vụ Cược Internet). Tuy nhiên, Nhà khai thác sẽ đảm bảo rằng bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các điều khoản và điều kiện này sẽ được thông báo cho Khách hàng bằng một phương pháp thích hợp (ví dụ thông qua một thông báo trên Website). Các thay đổi sẽ áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ Cược Internet ngay sau khi Nhà khai thác đã thông báo. Nếu Khách hàng không muốn chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới, Khách hàng không nên tiếp tục sử dụng Dịch vụ Đặt cược qua Internet. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ Cược Internet sau ngày thay đổi có hiệu lực, Khách hàng sử dụng Dịch vụ Cược Internet sẽ xác nhận sự đồng ý của Khách hàng bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện mới.
2.2 Nó vẫn là trách nhiệm của Khách hàng để kiểm tra định kỳ các điều khoản và điều kiện này để đảm bảo rằng họ tiếp tục đồng ý với họ và Khách hàng nên làm như vậy mỗi khi họ sử dụng dịch vụ Cược Internet. Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ Cược Internet sẽ xác nhận việc chấp nhận bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện này. Bất kỳ đặt cược nào nhận được (nhưng chưa được giải quyết) trước thời điểm sửa đổi và thông báo các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện trước đó.
3 ĐĂNG KÝ VÀ S US DỤNG TÀI KHOẢN CỦA KHÁCH HÀNG
3.1 Để đăng ký một tài khoản để sử dụng Dịch vụ Cược Internet (“Tài khoản”), Khách hàng phải từ 18 tuổi trở lên hoặc là độ tuổi pháp lý bắt buộc đối với cờ bạc thuộc thẩm quyền của Khách hàng, tùy theo số tiền nào lớn hơn. Khách hàng phải đảm bảo rằng các chi tiết do họ cung cấp khi đăng ký (hoặc vào bất kỳ lúc nào sau đó) là chính xác và đầy đủ và phải thông báo ngay cho Nhà khai thác về bất kỳ thay đổi nào về chi tiết của họ bằng cách cập nhật Tài khoản của họ để Người vận hành có thể giao tiếp với họ một cách hiệu quả. Nhà khai thác có quyền yêu cầu tài liệu nhận dạng (ví dụ như hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân) cho mục đích xác minh. Bằng cách đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, Khách hàng ủy quyền cho Nhà khai thác tiến hành kiểm tra xác minh như vậy (bao gồm kiểm tra nhận dạng và kiểm tra địa chỉ) theo thời gian do Người vận hành có thể yêu cầu hoặc theo yêu cầu của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn Đến các cơ quan quản lý) để xác nhận bất kỳ chi tiết cá nhân nào được cung cấp bởi Khách Hàng cho Nhà Điều Hành. Khi kiểm tra xác minh được thực hiện bằng tên của Khách hàng, Khách hàng ủy quyền cho Nhà khai thác làm đại lý của Khách hàng trong việc kiểm tra và truy cập các cơ sở dữ liệu đó trong tên của Khách hàng.
3.2 Khách hàng muốn đặt cược vào Dịch vụ Đặt cược qua Internet nên lưu ý rằng có thể có luật cụ thể tại quốc gia, nơi cư trú của họ hoặc nơi Khách hàng truy cập Internet Betting Service cấm cờ bạc. Khách hàng bảo đảm với Nhà điều hành rằng họ sẽ không truy cập vào Dịch vụ Cược Internet từ bên trong một khu vực cấm cờ bạc. Hơn nữa, Khách hàng bảo đảm với Nhà khai thác rằng họ sẽ không truy cập vào (hoặc đăng ký) Dịch vụ Cược Internet (Betting Service) bất cứ lúc nào nếu họ là công dân của một quốc gia cấm người nước ngoài tham gia cờ bạc (bất kể địa điểm của họ).
3.3 Trách nhiệm của Khách hàng là đảm bảo tuân thủ pháp luật địa phương hoặc quốc gia áp dụng trước khi đăng ký một Tài khoản và / hoặc trước khi đặt cược vào Dịch vụ Đặt cược qua Internet. Khách hàng được khuyến khích tìm kiếm tư vấn pháp lý trước khi đăng ký và / hoặc đặt cược hoặc gửi tiền để xác minh rằng các giao dịch được đề xuất của họ trên Internet Betting Service không trái với luật pháp nào. Nhà vận hành không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc Khách hàng vi phạm bất kỳ luật hiện hành của địa phương hoặc quốc gia.
3.4 Không hạn chế điều khoản 3.3, Nhà khai thác không chấp nhận cược bắt nguồn từ Afghanistan, Samoa thuộc Hoa Kỳ, Bỉ, Pháp, Guiana của Pháp, Polynesia thuộc Pháp, các Lãnh thổ phía Nam của Pháp, Đức, Hy Lạp, Guadeloupe, Guam, Hồng Kông, Iran, Irac, Bờ Biển Ngà , Liberia, Libya, Martinique, Mayotte, Quần đảo Bắc Mariana, Bắc Triều Tiên, Philipin, Puerto Rico, Reunion, Singapore, Somalia, St Pierre và Miquelon, Sudan, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Các Quần đảo nhỏ xa thuộc Hoa Kỳ, Hoa Kỳ Hoa Kỳ và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ và do đó, Khách hàng đảm bảo rằng họ không phải là cư dân trong các khu vực pháp lý này, cũng không sử dụng Dịch vụ Cược Internet khi họ ở trong các khu vực pháp lý này.
3.5 Khi khách hàng đăng ký Tài khoản của họ trên Website, họ sẽ được yêu cầu tạo một đăng nhập và mật khẩu (sẽ có trong mẫu mã hoá và không thể truy cập được bởi Nhà điều hành). Để ngăn ngừa gian lận, Khách hàng phải giữ bí mật mật khẩu này và không tiết lộ hoặc chia sẻ mật khẩu với bất cứ ai. Nếu Khách hàng biết hoặc nghi ngờ rằng người khác biết mật khẩu của họ hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác đã bị đánh cắp hoặc truy cập nếu không có thẩm quyền của họ thì họ nên thông báo ngay cho Nhà khai thác bằng cách liên hệ với support@sbobet.com.
3.6 Nếu Nhà điều hành có lý do để tin rằng có khả năng là vi phạm về bảo mật hoặc lạm dụng Dịch vụ Cược Internet, nó có thể yêu cầu Khách hàng thay đổi mật khẩu của họ hoặc có thể đình chỉ Tài khoản của Khách hàng.
3.7 Khách hàng sẽ không cho phép bất kỳ người nào khác hoặc bên thứ ba (bao gồm, nhưng không hạn chế, bất kỳ trẻ vị thành niên) sử dụng Tài khoản của họ hoặc chấp nhận bất kỳ giải thưởng nhân danh họ. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về tất cả việc sử dụng Dịch vụ Cược qua Internet thông qua đăng nhập và mật khẩu của họ. Trừ khi gây ra bởi sự sơ suất của Người vận hành, bất kỳ việc sử dụng trái phép đăng nhập và mật khẩu sẽ là trách nhiệm duy nhất của Khách hàng và được coi là việc sử dụng của Khách hàng. Do đó, Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào và sẽ không được hoàn lại bất kỳ khoản lỗ nào trên Dịch vụ Cược Internet, bất kể bên thứ ba tham gia có được sự đồng ý của Khách hàng hay không.
3.8 Nếu Tài khoản không hoạt động trong 12 tháng hoặc lâu hơn, Nhà vận hành có quyền thu phí hành chính 5,00 Đô la Mỹ (hoặc tương đương tiền tệ) mỗi tháng để duy trì Tài khoản và tính phí như vậy đối với các Quỹ Cược trong Tài khoản . Nếu Số Tiền Cược dưới 5 Đô la Mỹ, chỉ phần còn lại của Số Tiền Cược sẽ bị khấu trừ. Nếu Tài khoản không hoạt động thêm 12 tháng nữa thì Nhà vận hành có quyền hủy Tài khoản. Phí quản lý sẽ được khấu trừ cho đến khi xảy ra những trường hợp sau: (1) Quỹ Cược đã được giảm xuống còn 0; Hoặc (2) Tài khoản đang được Khách hàng kích hoạt lại bằng Tài khoản để đặt cược. Sau đó các khoản khấu trừ cho phí quản lý sẽ chấm dứt.
3.9 Nhà vận hành có thể đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của Khách hàng ngay lập tức theo quyết định của mình bao gồm cả việc Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của họ theo các điều khoản và điều kiện này. Trong trường hợp này và tiết kiệm cho bất kỳ điều khoản tương ứng nào được nêu rõ trong các điều khoản và điều kiện này, số dư tài khoản của Khách hàng sẽ được trả lại cho Khách Hàng.
3.10 Hết hạn hoặc chấm dứt Tài khoản của Khách hàng vì bất kỳ lý do nào sẽ không ảnh hưởng đến:
(A) bất kỳ quyền, nghĩa vụ và / hoặc nợ phải trả nào phát sinh trước ngày chấm dứt hoặc hết hạn; hoặc là
(B) bất kỳ quyền, nghĩa vụ và / hoặc nghĩa vụ nào được bày tỏ để tiếp tục có hiệu lực sau và mặc dù đã hết hạn hoặc chấm dứt.
3.11 Nhà khai thác có quyền không mở một tài khoản cho bất kỳ người nộp đơn nào mà không cần phải cung cấp bất kỳ lý do gì. Người vận hành có quyền từ chối / đình chỉ và / hoặc chấm dứt mà không thông báo trước Tài khoản của bất kỳ Khách hàng nào bị nghi ngờ gian lận, hack, tấn công, thao túng hoặc làm hỏng hoạt động cá cược thông thường của Nhà Điều Hành (bao gồm cả Dịch vụ Cược Internet).
3.12 Nghiêm cấm việc sử dụng trí thông minh nhân tạo hoặc “chương trình” trên Internet Betting Service. Tương tự, bất kỳ ứng dụng nào sử dụng bất kỳ hoặc tất cả dữ liệu có trong Dịch vụ Cược Internet cho các mục đích (bao gồm nhưng không giới hạn ở mục đích thương mại) khác với việc tham gia Dịch vụ Cược Internet (như cạo màn hình) đều bị cấm. Nhà điều hành sẽ có các biện pháp để ngăn chặn và phát hiện việc sử dụng các chương trình được thiết kế để cho phép trí thông minh nhân tạo (không phải con người) sử dụng hoặc hưởng lợi từ các dữ liệu có trên trang web. Bất kỳ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo cố ý hoặc thực tế nào của Khách hàng sẽ dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản của họ theo Khoản 3.9 và Khoản 3.11.
3.13 Khách hàng có thể hủy Tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho Nhà khai thác bằng văn bản tại support@sbobet.com. Nếu Khách hàng làm như vậy, họ phải dừng sử dụng Dịch vụ Cược Internet ngay lập tức.
3.14 Việc đình chỉ hoặc huỷ bỏ Tài khoản của Khách hàng sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi pháp lý hoặc nghĩa vụ của một bên.
3.15 Khách hàng chỉ được mở một tài khoản. Bất kỳ tài khoản bổ sung nào được tài trợ có thể bị đóng và số tiền ký quỹ được gửi lại cho Khách hàng hoặc tất cả các tài khoản đó có thể được coi là một Tài khoản Chung, trong cả hai trường hợp theo ý của Nhà Điều Hành.
4 GIẤY PHÉP
4.1 Nhà cung cấp cho Khách hàng một giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có thể thu hồi được để cài đặt và sử dụng phần mềm cần thiết cho việc sử dụng Dịch vụ Cược Internet (“Phần mềm”). Khách hàng có thể sử dụng Phần mềm chỉ để tham gia vào Dịch vụ Đặt cược qua Internet.
4.2 Dịch vụ Cược Internet và tất cả các hình ảnh, đồ họa, hình ảnh, hình ảnh động, video, âm nhạc, âm thanh, tin nhắn và nguồn cấp dữ liệu trực tiếp trên Website và Phần Mềm đang và sẽ vẫn là tài sản của Nhà Điều Hành và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, . Họ không được sao chép mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nhà Điều Hành.
4.3 Trừ khi được phép của các điều khoản và điều kiện này, Khách hàng không được sao chép, sử dụng, sửa đổi, tạo các sản phẩm phát sinh từ hoặc phân phối Phần mềm hoặc tài liệu bằng văn bản liên quan đến Dịch vụ Cược Internet, giải mã, đảo ngược kỹ thuật, tháo gỡ, dịch ngược hoặc dịch hoặc Chuyển đổi Phần Mềm hoặc bất kỳ phần nào của nó hoặc chuyển nhượng, cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng, cho thuê hoặc cấp phép khác cho Phần Mềm hoặc thực hiện bất kỳ điều khoản nào ở trên cho bất kỳ bản sao, chuyển thể, sao chép hoặc phần sáp nhập của Phần mềm. Không giới hạn, các hoạt động trên bao gồm bất kỳ hình thức denting, hack, tấn công, thao tác hoặc làm hư hại của Internet Betting Service.
5 THANH TOÁN VÀ AN NINH
5.1 Tiền trong Tài khoản của Khách hàng được sử dụng để đặt cược với Nhà Điều Hành. Khách hàng không được phép đặt cược lớn hơn số tiền đặt cọc trong Tài khoản của họ. Tiền thắng cược được đặt vào Tài Khoản của Khách Hàng. Tiền gửi và rút tiền ban đầu được thực hiện bởi Khách hàng thông qua Dịch vụ Đặt cược qua Internet.
5.2 Khách hàng chấp nhận và ủy quyền cho Nhà khai thác hướng dẫn công ty quản lý thanh toán của mình xử lý các khoản tiền gửi và rút tiền. Do đó Khách hàng cho phép Người vận hành đưa ra các hướng dẫn này thay mặt cho Khách hàng. Nhà khai thác có quyền từ chối thanh toán của bất kỳ khoản tiền nào nếu nghi ngờ hoặc bằng chứng về việc thao túng dịch vụ Cược Internet. Nhà Điều Hành có thể hành động chống lại Khách hàng hoặc bất kỳ bên nào khác thao túng, hoặc cố gắng vận dụng, Dịch vụ Cược Internet hoặc bất kỳ phần nào của nó.
5.3 Để duy trì mức độ bảo mật cao để bảo vệ các khoản tiền của Khách hàng, Nhà Điều Hành thực hiện kiểm tra an toàn ngẫu nhiên. Khách hàng chấp nhận rằng Bên vận hành duy trì quyền yêu cầu tài liệu bổ sung để xác minh Khách hàng làm chủ thẻ trong trường hợp kiểm tra an ninh như vậy.
5.4 Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra các khoản tiền có sẵn trong Tài khoản của mình (“Các Quỹ Cược) trước hoặc sau mỗi giao dịch cá cược và trước khi khởi hành từ phiên cược. Nếu Khách hàng nghi ngờ bất kỳ lỗi nào, họ phải báo cáo ngay cho Nhà khai thác. Nếu không làm như vậy sẽ dẫn đến việc Khách hàng từ bỏ quyền của họ để gây tranh cãi trong tương lai và chấp nhận tất cả các hồ sơ cá cược trước đó là đúng và chính xác.
5.5 Khách hàng phải thông báo cho Nhà khai thác càng sớm càng tốt nếu họ tin rằng thông tin Tài khoản của họ đang bị bên thứ ba lạm dụng dưới bất kỳ hình thức nào để Người Điều Hành có thể đình chỉ Tài khoản của mình. Người vận hành sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hợp lý nào trong việc đình chỉ.
5.6 Trừ khi có quy định khác trong các điều khoản và điều kiện này, không có đặt cược có thể được hủy bỏ một khi được xác nhận bởi Nhà điều hành. Tất cả cược đứng một lần được xác nhận cho dù khách hàng là trực tuyến hay ngoại tuyến. Nhà Điều Hành có quyền từ chối cược bất kỳ.
5.7 Đây là yêu cầu về Giấy phép của Chính phủ Isle of Man, nhân dịp đầu tiên, Khách hàng yêu cầu rút vốn vượt quá 3.000 Euro (hoặc tương đương tiền) hoặc khi thực hiện cùng với tất cả khoản thanh toán khác được thực hiện cho Khách hàng trong vòng 30 ngày Ngay trước ngày thực hiện thanh toán, tổng số tiền vượt quá 3.000 Euro (hoặc tương đương tiền) thì Khách hàng phải cung cấp bằng chứng đầy đủ về nhận dạng và địa chỉ cư trú. Yêu cầu tối thiểu sẽ là bản sao của một tài liệu nhận dạng ảnh hiện tại và một bản sao của tài liệu làm bằng chứng địa chỉ cư trú (ví dụ như bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, hóa đơn tiện ích (không bao gồm tài khoản điện thoại di động), vv) không được nhiều hơn 90 ngày tuổi.
5.8 Theo các điều khoản có trong các điều khoản và điều kiện này hoặc bất kỳ luật áp dụng nào, Khách hàng có thể rút tiền Cược từ Tài khoản của mình bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Khách hàng được giới hạn trong việc chỉ thực hiện một (một) yêu cầu rút tiền của Cược trong một khoảng thời gian 24 giờ. Khách hàng phải chịu trách nhiệm về mọi chi phí, thuế, lệ phí và phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí ngân hàng và nhà cung cấp thanh toán) do Nhà khai thác phát sinh trong quá trình xử lý việc Khách hàng rút tiền Đặt cược hoặc gửi tiền vào tài khoản của Khách hàng. Tuy nhiên, nếu Khách hàng không đạt được ngưỡng doanh thu đặt cược tối thiểu ba lần so với số tiền đặt cọc trước khi rút tiền, Khách hàng sẽ phải chịu khoản phí xử lý 5% (5%) trên số tiền ký quỹ hoặc số tiền rút tiền hoặc cả hai quá trình xử lý đó Lệ phí sẽ được khấu trừ từ Tài khoản của Khách hàng và từ bất kỳ Quỹ Cược nào do Khách hàng thu hồi. Nhà khai thác có thể tùy ý từ bỏ các chi phí, thuế, lệ phí và lệ phí gia công đó nhưng bất kỳ sự miễn trừ nào như vậy sẽ không được coi là miễn phí, thuế, lệ phí, chi phí và lệ phí xử lý trong tương lai. Việc tính toán doanh thu đặt cược của Khách hàng cho các mục đích của khoản này sẽ chỉ bao gồm giá trị chiến thắng và mất cược. Giá trị của cược với bất kỳ kết quả nào khác sẽ bị loại.
5.9 Với mọi hạn chế do các nhà cung cấp quản lý thanh toán của Nhà cung cấp áp dụng, tất cả các khoản thuế và phí liên quan đến bất kỳ giải thưởng được trao thưởng nào là trách nhiệm duy nhất của Khách hàng. Giải thưởng không thể được chuyển nhượng, thay thế, hoặc được sử dụng cho bất kỳ giải thưởng nào khác.
5.10 Mặc dù các điều khoản của Điều 5.8 nêu trên, Nhà vận hành bảo toàn quyền theo quyết định của riêng mình để tính một khoản tiền tương đương 5% (năm phần trăm) vào bất kỳ số tiền nào đã gửi hoặc rút lại hoặc cả tiền gửi và rút tiền do Khách hàng thực hiện, như Trường hợp có thể là vào bất kỳ lúc nào và bất cứ lúc nào nếu Nhà Điều Hành theo ý riêng của mình nếu thấy phù hợp. Trong trường hợp Nhà vận hành thực hiện quyền này, khoản tiền 5% (năm phần trăm) số tiền hoặc số tiền mà Khách hàng gửi hoặc rút lại sẽ được khấu trừ ngay từ Tài khoản của Khách hàng.
6 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH TIỀN PHÍ
6.1 Theo luật pháp của Đảo Man và Đạo luật Quy định về Cờ bạc Trực tuyến năm 2001, cấp phép cho Nhà Điều hành, Nhà cung cấp cần phải có giấy chứng minh nhân thân và địa chỉ cư trú (địa chỉ đó phải tương ứng với địa chỉ đăng ký với Nhà khai thác) khi Khách hàng, lần đầu tiên, yêu cầu rút tiền Cược Cá nhân một cách ngẫu nhiên hoặc được thực hiện cùng với lần rút trước đó trong thời gian 30 ngày trước đó vượt quá 3.000,00 Đô la Mỹ hoặc tương đương tiền tệ (“Thanh toán Đạt tiêu chuẩn”). Các mẫu chứng minh được minh chứng và nơi cư trú chấp nhận được là:
(A) tài liệu nhận dạng hình ảnh hiện tại (ví dụ: chứng minh thư quốc gia, hộ chiếu, giấy phép lái xe, v.v …);
(B) giấy tờ chứng minh địa chỉ nơi cư trú không được quá 90 ngày (ví dụ như bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng, hóa đơn tiện ích (không phải điện thoại di động), v.v …).
6.2 Khi tuân thủ các yêu cầu nêu trên của Khách hàng (“KYC Compliance”), thì Sự tuân thủ KYC sẽ có hiệu lực trong thời gian các tài liệu được gửi sẽ không bị vô hiệu vì bất kỳ lý do gì và Khách Hàng sẽ tự do Yêu cầu rút tiền của Cược vào bất cứ lúc nào.
6.3 Nhà vận hành sẽ chỉ cấp tín dụng cược vào Tài khoản của Khách hàng đã đặt cược thắng. Hơn nữa, Nhà khai thác sẽ chỉ trả tiền Cược qua phương thức mà Quỹ Cược đã được gửi vào Tài khoản.
6.4 Nhà Điều Hành có quyền tùy ý theo ý định đình chỉ thanh toán khỏi Quỹ Cược, trong khi chờ đợi một cuộc điều tra đầy đủ (bao gồm cung cấp chi tiết cho cơ quan thực thi pháp luật liên quan khi thích hợp), nơi nó nghi ngờ rằng Quỹ Cược đã được gửi và Đang cố gắng thu hồi, bởi Khách hàng vì mục đích rửa tiền. Một ví dụ về nơi này có thể xảy ra bao gồm nơi Khách hàng gửi một khoản tiền đáng kể vào Cược Cá cược và sau đó cố gắng thu hồi các Cược Cá cược vừa tiến hành hoạt động đánh cược tối thiểu trên Dịch vụ Cược Internet. Khoản hoàn trả đầy đủ của Quỹ Cược sẽ được thực hiện cho Khách hàng khi cuộc điều tra cho thấy không có bằng chứng về việc rửa tiền.
6.5 Bất kể các điều khoản của Điều 5.7 ở trên, Nhà vận hành có quyền, tùy theo quyết định của mình, bất cứ lúc nào và thỉnh thoảng yêu cầu Khách hàng cung cấp bằng chứng đầy đủ về danh tính và địa chỉ cư trú nêu tại Khoản 5.7 ở trên. Khách hàng không cung cấp chứng cứ này có thể dẫn đến Tài khoản của Khách hàng bị tạm ngưng, bao gồm việc tạm ngưng các yêu cầu rút tiền.
7 ĐIỀU KHOẢN
7.1 Khi đặt cược, Khách hàng sẽ xác định số tiền cổ phần của mình, tùy thuộc vào những điều sau:
(A) các hạn chế về tiền thắng được cho phép theo Khoản 10;
(B) các hạn chế về cược đặt ra trong khoản 7.1;
(C) số tiền đặt cược tối thiểu và tối đa của bất kỳ cược nào sẽ được ghi trên Dịch vụ Đặt cược qua Internet;
(D) Nếu Khách hàng đặt cược, số tiền cổ phần vượt quá giới hạn được áp dụng theo khoản 7.1 này, khoản cược sẽ bị vô hiệu;
(E) những hạn chế về cược và số tiền thắng như quy định tại Khoản 12.
7.2 Nếu một cược không được điền đầy đủ hoặc nếu thiếu chi tiết, Người vận hành có thể, theo ý của mình, cho rằng cược đó bị hủy.
7.3 Một Khách hàng sẽ không được quyền đặt nhiều cược kết hợp các lựa chọn khác nhau trong cùng một sự kiện. Trong trường hợp đặt cược đó được chấp nhận do lỗi, nó sẽ bị hủy.
7.4 Theo Điều khoản 7.5, Khách Hàng có thể gửi nhiều bản sao của cùng một cược trong trường hợp đó tất cả các cược đó sẽ được coi là cược riêng. Nếu Khách hàng nộp một số lần đặt cược (cho dù là giống hệt nhau hoặc khác), Người vận hành sẽ xử lý theo thứ tự mà họ nhận được.
7.5 Khách hàng phải thực hiện đặt cược của họ như là một cá nhân. Nhà Điều Hành sẽ có quyền từ chối và coi như hủy bỏ một loạt các cược giống hệt nhau từ Khách Hàng khác hoặc khi Nhà Điều Hành nghi ngờ rằng Khách hàng đang hoạt động thông đồng hoặc là một tổ hợp với bất kỳ cá nhân nào khác và sẽ có quyền từ chối thanh toán bất kỳ Thắng.
7.6 Không được phép đặt cược vào các sự kiện mà khách hàng tham gia (và liệu khách hàng có tham gia vào mục đích này do Nhà điều hành quyết định theo quyết định của mình) hay không.
7.7 Khi đặt cược, Khách hàng đại diện và bảo đảm cho Nhà khai thác biết không biết và cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với kết quả của sự kiện liên quan đến việc cá cược được thực hiện. Nếu kết quả được biết, Nhà Điều Hành có thể coi vụ đánh cuộc là vô hiệu.
7.8 Nhà tổ chức có quyền sửa đổi hoặc chỉnh sửa bất kỳ thông tin về sự kiện nào (bao gồm nhưng không giới hạn đối với tên đội, thời gian sự kiện, địa điểm, chức vô địch) được hiển thị trên Dịch vụ Cược Internet (Internet Betting Service) bất cứ lúc nào. Trong trường hợp đó, một thông báo điện tử sẽ được hiển thị trên Dịch vụ Cược Internet.
7.9 Để đặt cược, phải có sẵn Quỹ Cược trong tài khoản của Khách hàng có liên quan bằng hoặc lớn hơn số tiền cổ phần. Nếu Ngân hàng Cược có sẵn của Khách hàng không bao gồm toàn bộ cược được đánh cuộc tại một thời điểm nào đó, Người vận hành sẽ từ chối cược.
7.10 Tất cả các mức giá, tỷ lệ cược hoặc handicap được trích dẫn có thể thay đổi và trở thành cố định chỉ vào thời điểm một cược được Nhà vận hành chấp nhận. Trường hợp có lỗi hiển nhiên (dù là do lỗi của con người hay bằng cách nào khác) hoặc lỗi hệ thống dẫn đến kết quả không chính xác về giá cả, tỷ lệ cá cược hoặc handicap được cung cấp hoặc tạo ra kết quả trò chơi không chính xác hoặc sai lầm, bất kỳ cá cược (hoặc một phần của cược) được thực hiện trên cơ sở chúng Vô hiệu. Nếu lỗi này được thông báo trước, Người vận hành sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để thông báo cho Khách hàng có liên quan để có thể đặt cược khác với giá đúng, chênh lệch hoặc chênh lệch và, trong trường hợp trò chơi cá cược tương tác, Người vận hành sẽ ngay lập tức Hủy bỏ trò chơi và trả lại mọi cược đặt vào Tài khoản của Khách hàng.
7.11 Trường hợp đặt cược không chính xác do ví dụ, một kết quả sai lầm được ghi trên Dịch vụ Cược Internet, việc thanh toán đó sẽ không hợp lệ và bị hủy bỏ. Nếu Khách hàng có Ngân quỹ Cược không đủ để cho phép đảo ngược, họ sẽ phải hoàn trả các khoản tiền đã được ghi nhận sai khoản phí theo Khoản 12.6.
7.12 Người Điều Hành có thể, bất cứ lúc nào, theo quyết định tuyệt đối của mình và không đưa ra lý do hoặc thông báo trước, đình chỉ thị trường, chấm dứt đặt cược vào thị trường, từ chối chấp nhận đặt cược hoặc bất kỳ phần nào của cược và / hoặc tạm ngưng hoặc đóng bất kỳ Tài khoản của khách hàng.
8 ĐIỀU KHOẢN BET
8.1 Đặt cược chỉ có thể được đặt qua Website, Trang web WAP hoặc các nền tảng khác do Người vận hành sử dụng trừ khi đã có một sự sắp xếp trước với Nhà khai thác (“Phương pháp đặt cược”).
8.2 Một cược chỉ được chấp nhận khi được Nhà vận hành chấp thuận thông qua phương pháp cược (nghĩa là khi cược đặt trong danh sách cược của Tài khoản của Khách hàng dưới mục “Chấp nhận” và đã cấp một số nhận dạng).
8.3 Nếu một cược được tuyên bố là “không hợp lệ” hoặc “vô hiệu” cho các mục đích của các điều khoản và điều kiện này, nó sẽ được đánh giá với tỷ lệ là 1,00. Đối với cược cá nhân, cổ phần sẽ được hoàn lại với tỷ lệ cược 1.00 đối với Tài khoản của Khách hàng. Đối với cược kết hợp, tổng tỷ lệ cược của cược kết hợp sẽ được tính lại với 1,00 tỷ lệ cược của lựa chọn đã bị tuyên bố là không hợp lệ hoặc vô hiệu.
8.4 Thời hạn đặt cược trong mỗi trường hợp do Người Điều Hành quyết định. Bất kể các điều đã nói ở trên, nếu đặt cược (không phải là một cược Live như đã nêu trên Website) được đặt sau khi bắt đầu sự kiện mà cược được thực hiện, đặt cược sẽ không hợp lệ và sẽ được đánh giá với tỷ lệ là 1,00. Đối với những sự kiện không có tuyên bố chính thức nào được công bố, thời gian bắt đầu được quảng cáo chung (do Nhà khai thác xác định) cho sự kiện này sẽ được coi là thời gian bắt đầu. Các tranh chấp về thời điểm đặt cược sẽ được giải quyết cuối cùng bằng cách tham chiếu đến nhật ký giao dịch của Nhà khai thác.
8.5 Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng cược của họ là chính xác. Các cược đặt và chấp nhận trong thời hạn tương ứng có thể không bị thu hồi hoặc thay đổi trừ khi được quy định rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện này.
8.6 Người vận hành không chịu trách nhiệm về: –
(A) đánh máy, truyền tải và / hoặc đánh giá lỗi liên quan đến bất kỳ cược nào và sẽ được quyền (sau sự kiện, nếu cần) để sửa các lỗi biểu hiện liên quan đến tỷ lệ cược hoặc báo cáo kết quả;
(B) tính chính xác, đầy đủ hoặc tiền tệ của các dịch vụ thông tin được cung cấp (đặc biệt nhưng không giới hạn đối với thông tin do bên thứ ba cung cấp);
(C) độ chính xác của số điểm, số liệu thống kê và kết quả trung bình đối với tất cả các cá cược.

Chính sách Quyền riêng tư
5 (100%) 5 votes